CONTRACT - CADRU

de comercializare a pachetelor de servicii turistice

Nr. ....... din ............ 

 Părţile contractante :

DACIC TRAVEL & TOUR S.R.L., cu sediul social: Bucuresti, sector 5, Str. Ionita Cegan 5, cod postal 050687, Nr. de ordine in Reg. Comertului: J 40/11507/2016, CUI / CIF: 34674994, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/11507/2016 si titulara a Licentei de turism nr. 4998Agentia de turism MEL TOURBucuresti, sector 5, Str. Ionita Cegan 5, cod postal , Cod IBAN LEI : RO22RNCB0072152849390001, Cod IBAN EURO : RO92RNCB0072152849390002BANCA COMERCIALA ROMANA - BUCURESTI, SECTOR 1, reprezentata prin Ionela Nicolescu, Director, si 

Turistul / Reprezentantul turistului domnul/doamna ...............……, domiciliat/domiciliata în ...........………, telefon ..............., avand CNP: …………, au convenit la încheierea prezentului contract.:

I. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Agenţie a pachetului de servicii turistice înscris în voucher, anexat la prezentul contract si eliberarea documentelor de plata.

 II. Preţul

 Preţul contractului este ..………… si cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul Agenţiei si taxele. Avansul este de......………………EUR/RON, iar plata finala se va face pâna la data de ..................... .

 III. Drepturile si obligaţiile Agenţiei

 1. În cazul în care Agenţia este nevoita sa modifice una dintre prevederile esenţiale ale contractului, are obligaţia sa informeze turistul cu cel putin 15 zile înainte de data plecării.

2. Agentia poate sa modifice pretul contractului, în sensul majorării sau micşorării, dupa caz, numai daca modificarea are loc ca urmare a variatiilor costurilor de transport, ale redeventelor si ale taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi si aeroporturi si ale taxelor de turist ori ale cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.

3. În cazul în care, dupa începerea calatoriei turistice, o parte importanta din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizata sau Agentia constata ca nu le va putea realiza, aceasta este obligata:

a) sa ofere turistului alternative corespunzatoare în vederea continuarii calatoriei turistice fara majorarea pretului, respectiv serviciile turistice oferite sa fie de aceeasi calitate si cantitate; b) sa restituie turistului sumele ce reprezinta diferenta dintre serviciile turistice achitate si cele efectiv prestate în timpul calatoriei turistice; c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzatoare sau acesta nu le accepta din motive întemeiate, sa asigure fara costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta si, dupa caz, despagubirea pentru serviciile neprestate.

4. Agentia este raspunzatoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, cu exceptia urmatoarelor cazuri:

a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza turistului;

b) când neîndeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor împrejurari pe care nici Agentia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (modificari de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport etc.).

5. Agentia are obligatia sa furnizeze în scris turistului, cu minim 2 zile înainte de data plecarii, urmatoarele informatii:

a) orarele, locurile escalelor si legaturile, precum si, dupa caz, locul ce urmeaza sa fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract. In cazul zborurilor charter, de regula compania aeriana utilizata este Tarom, Romavia, Aegean Airlines, EL AL sau Sky Airlines, dar in functie de gradul de incarcare realizat, aceasta poate fi schimbata cu alta companie de zbor, ce opereaza in Romania cu alti touroperatori (de ex: Carpatair, Air Bucharest sau altele), precum si orarul de zbor aferent.

b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon si de fax ale reprezentantei locale a organizatorului si/sau a detailistului ori, în lipsa acesteia, un numar de apel de urgenta care sa îi permita contractarea organizatorului si/sau a detailistului;

c) pentru calatoriile minorilor neînsotiti de parinti, informatii care sa permita parintilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazarii copilului.

6. Conform Legii nr. 677/2001, AGENTIA, este inregistrata la “Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal”, in registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal cu numarul de operator 19641. Prin intermediul serviciilor de turism (transport, servicii de cazare si masa, asigurari medicale), prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal (respectiv nume, prenume, data nasterii, adresa, CNP, nr. de telefon), prin mijloace automatizate, destinate partenerilor contractuali. Sunteti obligat(a)sa furnizati datele mentionate anterior, acestea fiind necesare în vederea identificarii Dvs. pentru acordarea serviciilor comandate. Informatiile înregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: parteneri externi, companii aeriene, companii de transport auto sau naval (tuturor celor care colaboreaza la asigurarea serviciilor comandate de Dvs.). Turistul beneficiaza de toate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001, dreptul de informare, dreptul de opozitie si dreptul de a se adresa justitiei, etc.

 IV. Drepturile si obligatiile turistului

 1. În cazul în care turistul nu poate sa participe la calatoria turistica, acesta poate sa cesioneze contractul unei terte persoane care îndeplineste toate conditiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligatia de a anunta în scris Agentia cu cel putin 5 zile înaintea datei de plecare. În acest caz Agentia reziliaza contractul cu turistul care cesioneaza contractul si încheie un alt contract cu noul turist. Pentru calatoriile individuale, în cazul în care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai daca exista posibilitatea transferarii locului de zbor. Turistul care cedeaza pachetul sau de servicii, precum si cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata pretului calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari.

2. În cazul sejururilor de odihna si/sau de tratament, turistul are obligatia sa respecte programul de acordare a serviciilor în România, respectiv: în statiunile de pe litoral, cazarea se face la ora 18,00 a zilei de intrare si se termina la ora 12,00 a zilei înscrise pe voucher ori pe biletul de odihnasi/sau de tratament; în statiunile din tara, altele decât cele de pe litoral, cazarea se face începând cu ora 12,00 a zilei de intrare si se termina cel târziu la ora 12,00 a zilei urmatoare celei înscrise pe bilet. Pentru cazari externe, cazarea se face deobicei începând cu ora 14,00 si se încheie la ora 12,00. Pot exista exceptii de regula în functie de specificul fiecarui hotel.

3. În cazul în care preturile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, având dreptul la rambursarea de catre Agentie a sumelor platite.

4.1. Turistul este obligat sa comunice Agentiei, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înstiintarii prevazute la cap. III pct. 1, hotarârea sa de a opta pentru: a) rezilierea contractului fara plata penalitatilor; sau b) acceptarea noilor conditii ale contractului.

4.2. În cazul în care turistul reziliaza contractul sau Agentia anuleaza calatoria turistica înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:

a) sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalenta sau superioara, propus de Agentie; b) sa accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioara, propus de Agentie, cu rambursarea imediata a diferentei de pret; c) sa i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.

4.3. În toate cazurile mentionate turistul are dreptul sa solicite Agentiei si o despagubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului initial, cu exceptia cazurilor în care: a) anularea s-a facut datorita nerealizarii numarului minim de persoane mentionat în contract, iar Agentia a informat în scris turistul cu cel putin 10 zile calendaristice premergatoare datei plecarii; b) anularea s-a datorat unui caz de forta majora (circumstante imprevizibile, independente de vointa celui care le invocasi ale caror consecinte nu au putut fi evitate în ciuda oricaror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervarile, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene); c) anularea s-a facut din vina turistului.

5. Turistul are dreptul sa rezilieze în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea îi este imputabila, este obligat sa despagubeasca Agentia pentru prejudiciul creat acesteia, cu exceptia cazurilor de forta majora definite conform legii. Daca turistul solicita schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii, aceasta echivaleaza cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalitatilor legale la momentul respectiv, si încheierea unui nou contract.

6. Turistul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubrizare, precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Agentie.

7. Turistul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate, precum si documentul de calatorie eliberat (voucher, bilet de odihnasi/sau de tratament), în vederea acordarii serviciilor turistice.

 V. Renuntari, penalizari, despagubiri

1. În cazul în care turistul renunţa din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datoreaza Agentiei penalizări după cum urmează:

a. 20% din preţul pachetului de servicii/ persoana, daca renunţarea se face începând cu data confirmării serviciilor, pana la 30 zile înainte de începerea sejurului;

b. 25% din preţul pachetului de servicii/persoana, daca renunţarea se face în intervalul 20 -30 de zile înaintea datei plecării;

 c. 35% din preţul pachetului de servicii/persoana, daca renunţarea se face în intervalul 15 -19 de zile înaintea datei plecării;

 d. 50% din preţul pachetului de servicii/persoana, daca renunţarea se face într-un interval de 8 -14 zile înaintea datei de plecare;

e. 80%dinpretul pachetului de servicii/persoana, daca renunţarea se face într-un interval de 4 -7 zile înaintea datei de plecare;

f. 100 % din preţul pachetului de servicii/persoana, daca renunţarea se face într-un interval de maxim 3 zile înaintea datei de plecare sau prin neprezentarea la program.

2. Pentru biletele de odihna si/sau de tratament cumpărate prin organizaţii sindicale, Agenţia va face restituiri numai în baza cererilor de renunţare contrasemnate si stampilate de reprezentantul organizaţiei sindicale.

3. În cazul în care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor retine toate taxele achitate de Agenţie prestatorilor direcţi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia.

4. În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice refuza sa se mai întoarcă în România si autorităţile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, turistul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli.

5. Penalizările echivalente cu pretul contractului se aplica si în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, daca nu poate pleca în calatorie pentru ca nu are actele în regula sau daca este întors de la graniţa de către politia de frontiera.

6. Turistul trebuie sa depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice, cu număr de înregistrare la Agenţia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renunţare nu este luata în considerare.

7. Agenţia va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din contract.

VI. Clauze speciale .........................................................................................................................................................................................

 VII. Reclamatii

 1. În cazul în care turistul este nemultumit de serviciile turistice primite, acesta are obligatia de a întocmi o sesizare în scris, clar si explicit, cu privire la deficientele constatate la fata locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât Agentiei, cât si prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului).

2. Atât Agentia, cât si prestatorul de servicii turistice vor actiona imediat pentru solutionarea sesizarii. În cazul în care sesizarea nu este solutionata sau este solutionata partial, turistul va depune la sediul Agentiei o reclamatie în scris, în termen de maximum 2 zile calendaristice de la încheierea calatoriei, Agentia urmând ca, în termen de 5 zile calendaristice, sa comunice turistului despagubirile care i se cuvin.

VIII. Asigurări

Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de el în cazul insolvabilităţii sau falimentului Agenţiei la Societatea de Asigurare OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A., din localitatea Bucureşti, Aleea Alexandru nr.51, Sector 1, telefon +(40)21.405.74.20, fax +(40)21.311.44.90, Polita Seria I Nr. 50092, emisa de SUCURSALA ARGES. (Reinnoieste polita nr: 129702). Polita expira la data de: 15/09/2018.

Facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare medicala si storno, care sa acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boala sau deces in străinătate sau sa acopere penalităţile datorate agentiei in cazul producerii unui eveniment imprevizibil care impiedca turistul sa mai participe la serviciile din pachetul turistic achiziţionat prin prezentul contract.

IX. Documentele contractului se constituie ca anexa la acesta si sunt următoarele:

a) voucherul, biletul de odihna-tratament, biletul de excursie, după caz;

b) programul turistic, în cazul acţiunilor turistice.

 X. Dispoziţii finale

1. Prezentul contract a fost încheiat în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 631/2001, cu modificările ulterioare.

 3. Contractul poate fi prezentat si sub forma unui catalog, pliant sau alt înscris, daca turistul este informat despre aceasta si daca documentul conţine informaţiile prevăzute de art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 107/1999, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 631/2001, cu modificările ulterioare.

   

AGENTIA

 

TURIST,

MEL TOUR

 

Numele …………..

Reprezentant

 

Prenumele …………………

Stampila

Am primit si 1 exemplar al programului turistic

 

 

Conform Legii nr. 677/2001, Agentia MEL TOUR, este inregistrata la “Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal”, in registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal cu numarul de operator 19641. Prin intermediul serviciilor de turism (transport, servicii de cazare si masa, asigurari medicale), prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal (respectiv nume, prenume, data nasterii, adresa, CNP, nr. de telefon), prin mijloace automatizate, destinate partenerilor contractuali. Sunteti obligat(a) sa furnizati datele mentionate anterior, acestea fiind necesare în vederea identificarii Dvs. pentru acordarea serviciilor comandate. Informatiile înregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: parteneri externi, companii aeriene, companii de transport auto sau naval (tuturor celor care colaboreaza la asigurarea serviciilor comandate de Dvs.). Turistul beneficiaza de toate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001, dreptul de informare, dreptul de opozitie si dreptul de a se adresa justitiei, etc.

 POLITA ASIGURARE

 file:///D:/DACIC%20TRAVEL/polita%20asig%20rasp%20civila%202017-180001.pdf